Feed on
Posts

Som titeln antyder handlar det här inspirationsstarka avsnittet om att resa. Både Philip och Svanberg plockar fram sina främsta resminnen och gör en ansats till att hitta själva kärnan i resande. Vad är det som egentligen gör att vi förändras efter resor?

Download(Loading)