Feed on
Posts

#123 - Ubuntu

2016 är här, Philip & Svanberg är redo att fortsätta leverera högt och lågt. Att ställa frågor till andra med syftet att få bekräftelse själv. Det är Philips senaste analys sett utifrån hans behov av bekräftelse. Det blir en diskussion om känsliga egon, kränkningar och synen på utveckling av ens personlighet. Growing mindiet och fixed mindset är två begrepp som engagerar Svanberg och som sedermera leder in på det Sydafrikanska ordet "ubuntu", som betyder att alla människor är förenade av ett osynligt band. Sist men inte minst har Svanberg grottat ner sig rejält i SvTs öppna arkiv under jullovet och där grävt fram en och annan guldklimp.

Download(Loading)