Feed on
Posts

Philip berättar inledningsvis att hans vardag återgått till något som liknar ett normalt tillstånd när han numera jobbar på dagarna. Vad är det egentligen som driver oss människor? Svanberg väljer att teoretisera och exemplifiera i en diskussion som kommer att handla en del om gymnasieungdomar. Återigen får kommer Philips brist på empati på tapeten när viljan att ha roligt diskuteras. Avslutningen av avsnittet ägnas åt filosofen Ludvig Wittgenstein vars livsöde får ligga till grund för ett resonemang om vilka människor som "levt".

Download(Loading)