Feed on
Posts

Ni känner alla till den LÖVTUNNA gräns som finns mellan lycka och vemod. I inledningen av Philip & Svanberg #103 diskuterar vi hur månaden maj kommer att symbolisera detta fenomen. Philip har firat sin sjunde studentvalborg i Uppsala och delar med sig av både roliga möten och tankar om åldrande och kravet av att vara en förebild. Svanberg har träffat på en person som efter många långa år fortfarande påverkar hans innersta. Ur detta möte springer ett samtal om för-och nackdelar med att leta i "minnets museum". Så engagerad att han glömmer bort att andas läser Philip ett utdrag från På Västfronten Intet Nytt som för alltid förändrat honom i grunden. Det handlar om empati, misslyckanden och fysisk närhet. Det blir ett känsloladdat samtal som mynnar ut i tankar om egna tillkortakommanden och eventuellt hopp om utveckling. Ett sammansatt avsnitt mina vänner, lyssna gärna, det skulle glädja oss oerhört.

Download(Loading)