Feed on
Posts

Philip hade kanske egentligen behövt ta lugnande inför denna podcast, avsnitt nr #102. Som tur var finns Svanberg till hands och kan erbjuda ett substitut. Inledningsvis diskuteras den klassiska rollfördelningen mellan Philip & Svanberg, dvs. "pojken och gubben" baserat på hur Philip uppfattat ett sms från Svanberg. Komplikationerna som uppstår när någon i ens närvaro drabbas av en allvarlig sjukdom är ett ämne som Svanberg tar upp och Philip problematiserar. Avsnittets huvudperson är utan tvekan Greta Garbo. Denna mytomspunna kvinna som alltjämt fortsätter att charma en hel värld, inklusive Philip. Med utgångspunkt i den enigmatiska Garbo tar vi oss igenom magnetiska kvinnor, mellankrigstiden och sist men inte minst; tuggmotstånd. Avslutningsvis hinner vi avhandla det problematiska förhållande till alkohol som många människor har samt behovet att bryta upp hierarkier i klassrummet. Detta avsnitt mina vänner är en RESA som ni bara inte får missa.

Download(Loading)